SHOW THE LIGHT 13-14 AMD ltd. CONCEPT VISUAL

  • mv-01
  1. HOME
  2. FILMS
  3. DOT DOT DOT / SAKE MARCHE

DOT DOT DOT / SAKE MARCHE

Producer
Shinya Chifu
Creative Director
Masato Mitsunari (totem)
Camera
Ichiro Mae/Saho Wajimaya/Yuki Iida
Editor
Masahito Nakai
Design
Takuya Kusunoki
Marketer
Keiji Saka
Music
Yuki Yano
Copy
Ikumi Sato
PAGETOP